European Sociobiological Society (ESS)


For information to our members some recent books in the field of human ethology, sociobiology, (human) evolutionary biology, human ecology, psychobiology, evolutionary psychology, evolutionary or Darwinian psychiatry, biopolitics, primate and hominid/hominin evolution, and related fields of interest are mentioned here. This is the March 2010 edition. We welcome additions and appreciate to receive any additional information on incomplete bibliographic data that readers can provide. Please send your information to: J.M.G. van der Dennen, Center for Peace and Conflict Studies, University of Groningen, Oude Kijk in 't Jatstraat 5/9, 9712 EA Groningen, The Netherlands, Fax: +3150 - 3635635, E-mail: j.m.g.van.der.dennen@rug.nl


Books on Human Ethology and Sociobiology

BULGARIAN:
Dinev, V.K.: Modeli na choveshko povedenie: Filosofsko-metodologichen analiz (Sofia, 1993).


CZECHOSLOVAKIAN:
Kamaryt, J. & R. Steindl: Filozoficke problemy klasicke a moderni etologie (Prague: Academia Praha, 1989).
Leonovicova, V.V. & V.J.A. Novak (Eds.): Evoluce biologickych zakladu lidskeho chovani (Prague: Academia Praha, 1982).


DUTCH:
Adang, O.M.J.: De machtigste chimpansee van Nederland: Leven en dood in een mensapengemeenschap (Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 1999).
Baerends, G.B. (Ed.): Ethologie, de biologie van gedrag (Pudoc: Wageningen, 1973).
Baker, R.: De sperma oorlog: Het slagveld van seksueel conflict en ontrouw (Amsterdam: Arbeiderspers) (transl. of `Sperm Wars').
Barash, D.P.: Het dwingende fluisteren. Een sociobiologische verkenning van de mens (Amsterdam: Becht, 1981) (transl. of `The Whisperings Within').
Barash, D.P.: De haas en de schildpad (Amsterdam: Bert Bakker, 1987) (transl. of `The Hare and the Tortoise').
Bijlmer, H.J.T. De evolutie van den mens (Den Haag: Servire, 1946).
Buskes, C.: Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld (Amsterdam: Uitgeverij Niewezijds, 2006).
Callebaut, W.; R. Corluy & E. Cozijn (Eds.): Sociobiologie. Een discussiebundel (Brussels: VUB-Press, 1988).
Calvin, W.H.: De rivier die tegen de berg opstroomt (Amsterdam: Bert Bakker, 1990). (transl. of `The River That Flows Uphill')
Cliquet, R.L.: Sociobiologie. Een controversiële wetenschap (Brussels: BRT, 1983).
Cliquet, R.L.: Bronnen van biologische variabiliteit bij de mens: Inleiding tot de bio-antropologie (Gent: Academia Press, 1999).
Cliquet, R.L. & K.Thienpont: Biologische variabiliteit bij de mens. Inleiding tot de biologische antropologie. Boekdeel 1: Determinanten en evolutie. (Gent: Academia Press, 2002).
Damasio, A.: De vergissing van Descartes (Wereldbibliotheek, 1995) (transl. of `Descartes' Error').
Dawkins, R.: Het zelfzuchtige erfdeel (Utrecht: Bruna, 1977) (transl. of `The Selfish Gene').
Dawkins, R.: De blinde horlogemaker (Utrecht: Bruna, 1987) (transl. of `The Blind Watchmaker').
Dennett, D.: Darwins gevaarlijke idee (Amsterdam: Contact, 1995) (transl. of `Darwin's Dangerous Idea').
Dorst, J.C.; G.H.R. von Koenigswald; A.G.M. van Melsen et al.: Evolutie. De huidige stand van het vraagstuk (Utrecht: Het Spectrum, 1961).
Eibl-Eibesfeldt, I: Liefde en haat (Amsterdam: Ploegsma, 1971) (transl. of `Liebe und Haß').
Falger, V.S.E.: Evolutie en politiek. Biopoliticologische verhandelingen (Groningen: Origin Press, 1994).
Fisher, H.: Over de liefde (Amsterdam: Contact, 1993) (transl. of `The Anatomy of Love').
Fortey, R.: Leven: een ongeautoriseerde biografie (Anthos, 1998) (transl. of `Life: An Unauthorized Biography').
Fox, R.: Verwantschap en huwelijk (Utrecht: Spectrum, 1970) (transl. of `Kinship and Marriage').
Gould, J.L. & C.G. Gould: Seksuele selectie (Maastricht: Natuur & Techniek, 1993) (transl. of `Sexual Selection').
Gould, S.J.: Honderd jaar na Darwin (Utrecht: Het Spectrum, 1979) (transl. of `Ever since Darwin').
't Hart, M.: De kritische afstand (Amsterdam: Arbeiderspers, 1976).
Hillenius, D.: Sprekend een dier (Amsterdam: Van Oorschot, 1992).
van Hooff, J.A.R.A.M.; J.M. Rabbie & G. van Benthem van den Berg (Eds.): Oorlog: multidisciplinaire beschouwingen (Hoogezand: Uitgeverij Stubeg, 1990).
Johanson, D.C. & A.M. Edey: Lucy. Het begin van de mensheid (Utrecht: Veen, 1982) (transl. of `Lucy: The Beginnings of Humankind').
Jones, S.: De taal van de genen: biologie, geschiedenis en onze evolutionaire toekomst (Baarn: Bodoni, 1994).
Kalma, A.: Dominantie en onzekerheidsreductie. Twee uitingsvormen van het competentiemotief (Utrecht: Rijksuniversiteit, 1989).
Lorenz, K.: De keerzijde van de spiegel (Amsterdam: Ploegsma, 1975) (transl. of `Die Rückseite des Spiegels').
Martens, T.J.M. (Ed.) De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels (Maastricht: Natuur & Techniek, 1981).
Melsen, A.G.M. van; J.H.A. Hollak & A.B. Peperzak Themata rond evolutie (Utrecht: Het Spectrum, 1963). Moir, A. & D. Jessel: Het grote verschil tussen man en vrouw (Zomer & Keuning, 1990) (transl. of `Brain Sex').
Morgan, E.: De vrouw onze voorvader (Amsterdam: Elsevier, 1972) (transl. of `The Descent of Woman').
Morris, D.: De naakte aap (Utrecht: Bruna, 1968) (transl. of `The Naked Ape').
Morris, D.: De naakte mens (Amsterdam: Elsevier, 1982) (transl. of `Manwatching').
Nelissen, M.N.: Introductie tot de gedragsbiologie (Leuven: Garant, 1997).
Nelissen, M.N.: De bril van Darwin: op zoek naar de wortels van ons gedrag (Tielt: Lannoo, 2000).
Nelissen, M.N. (Red.): Waarom we willen wat we willen. De invloed van de evolutie op wat we kopen, wat we doen, wie we graag zien en wie we zijn (Tielt: Lannoo, 2004).
Pennings, G.: Het anti-naturalisme als onderzoekstraditie. Ethische problemen rond de sociobiologie (Brussel: Vrije Universiteit Brussel, 1985).
Roele, M.: De eeuwige lokroep. Over seks, sekseverschillen en relaties (Amsterdam: Contact, 1996).
Roele, M.: De mietjesmaatschappij (Amsterdam: Contact, 2000).
Roes, F.L.: De naakte molrat. Over mensen, dieren en evolutie (Amsterdam: Prometheus, 1993).
Slurink, P.: Natuurlijke selectie en de tragiek van de menselijke idealen; een naturalistische rechtvaardiging en kritiek van ethische noties (Delft: Eburon, 1989).
Susanne, C. (Ed.): Op zoek naar de eerste mensen (Brussel: VUB, 1984).
Thienpont, K.: In-group/out-group gedrag in evolutiebiologisch perspektief (Brussel: GBGS Document, 1999).
Thorpe, W.H.: Biologie en het wezen van de mens (Utrecht: Het Spectrum, 1967) (transl. of `Biology and the Nature of Man').
Tinbergen, N.: Sociaal gedrag bij dieren (Utrecht: Spectrum, 1968) (transl. of `Social Behaviour in Animals').
Verhaegen, M.: In den beginne was het water; nieuwste inzichten in de evolutie van de mens (Antwerpen/Baarn: Hadewijch, 1997).
Voorzanger, B.: Woorden, waarden en de evolutie van gedrag (Amsterdam: Vrije Universiteit Uitgeverij, 1987).
de Waal, F.B.M. (Ed.): Sociobiologie ter discussie (Utrecht - Antwerpen: Bohn, Scheltema & Holkema, 1981)
de Waal, F.B.M.: Chimpanzee politiek (Amsterdam: Becht, 1982).
de Waal, F.B.M.: Verzoening: vrede stichten onder apen en mensen (Utrecht: Spectrum, 1988).
de Waal, F.B.M.: De aap en de filosoof. Hoe de moraal is ontstaan (Amsterdam: Contact, 2007).
Weisman, E.: Partnerkeuze in het dierenrijk (Baarn: Bosch & Keuning, 1977).
Wickler, W.: De aard van het beestje (Amsterdam: Ploegsma, 1970) (transl. of `Sind wir Sünder?').
Wickler, W.: Waarom doe je dat? (Amsterdam: Ploegsma, 1972) (transl. of `Antworten der Verhaltensforschung').
Wilson, E.O.: De gouden kooi (Amsterdam: Elsevier, 1979) (transl. of `On Human Nature')


ENGLISH:
Abitol, M.M.: Birth and Human Evolution: Anatomical and Obstetrical Mechanisms in Primates (Westport CT: Greenwood, 1996).
Abramson, P.R. & S.D. Pinkerton (Eds.): Sexual Nature, Sexual Culture (Chicago: Univ. Chicago Press, 1995).
Adriaens, P.R. & A. De Block (Eds.): Maladapting Minds: Philosophy, Psychiatry, and Evolutionary Theory (Oxford: Oxford Univ. Press, 2011).
Aiken, N.E.: The Biological Origins of Art (London: Praeger, 1998).
Aitchison, J.: The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000).
Aitken, M.J.; C.B. Stringer & P.A. Mellars (Eds.): The Origin of Modern Humans and the Impact of Chronometric Dating (Princeton: Princeton Univ. Press, 1993).
Alberch, P. & G.A. Dover (Eds.): The Reference Points in Evolution (Fundacion Juan March, No. 255, Serie Universitaria, 1990).
Alcock, J.: Animal Behaviour: An Evolutionary Approach (2nd Ed., Sunderland: Sinauer, 1979; 8th Ed. 2005).
Alcock, J.: The Triumph of Sociobiology (Oxford: Oxford Univ. Press, 2001).
Alexander, R.D.: Darwinism and Human Affairs (London: Pitman, 1980).
Alexander, R.D.: The Biology of Moral Systems (New York: Aldine de Gruyter, 1987).
Alexander, R.D. & D.W. Tinkle (Eds.): Natural Selection and Social Behavior: Recent Research and New Theory (New York: Chiron Press, 1981).
Alfonseca, M.: Human Cultures and Evolution (New York: Vantage Press, 1979).
Alland, A.: Evolution and Human Behavior: An Introduction to Darwinian Anthropology (New York: Doubleday, 1973).
Alland, A.: The Artistic Animal: An Inquiry into the Biological Roots of Art (Garden City NY: Anchor Books, 1977).
Allen, C. & M. Bekoff: Species of Mind: The Philosophy and Biology of Cognitive Ethology (Cambridge MA: Bradford Books).
Allen, C.; M. Bekoff & G. Lauder: Nature's Purposes: Analyses of Function and Design in Biology (Cambridge MA: Bradford Books, 1998).
Allen, N. J., H. Callan, R. Dunbar, & W. James: Early Human Kinship: From Sex to Social Reproduction (Wiley-Blackwell, 2011).
Allman, J.M. Evolving Brains (New York: Scientific American Library Series, 1999).
Allman, W.F.: The Stone Age Present: How Evolution Has Shaped Modern Life - From Sex, Violence, and Language to Emotions, Morals and Communities (New York: Simon & Schuster, 1994).
Allott, R.: The Natural Origin of Language: The Structural Inter-relation of Language, Visual Perception and Action (Knebworth: Able Publ., 2001).
Allport, S.: A Natural History of Parenting (New York: Harmony Books, 1997).
Allport, S.: The Primal Feast: Food, Sex, Foraging, and Love (New York: Harmony Books, 2000).
Almquist, A.J. & N.T. Boaz Essentials of Biological Anthropology (1999)
Altner, G. (Ed.): The Nature of Human Behaviour (London: Allen & Unwin, 1976).
Andersson, M.B.: Sexual Selection: Monographs in Behaviour and Ecology (Princeton: Princeton Univ. Press, 1994).
Andreasen, N.C.: The Broken Brain: The Biological Revolution in Psychiatry (New York: Harper & Row, 1985).
Arbib, M.A.: How the Brain Got Language: The Mirror System Hypothesis (New York: Oxford U.P., 2012).
Archer, J.E.: The Behavioural Biology of Aggression (Cambridge: Cambridge U.P., 1988).
Archer, J.E.: Ethology and Human Development: The Developing Body and Mind (Wheatsheaf: Harvester Press, 1992).
Archer, J.E. (Ed.) Male Violence (London: Routledge, 1993).
Archer, J.E. & L.I. Birke: Exploration in Animals and Humans (Wokingham: Van Nostrand Reinhold, 1983).
Archer, J.E. & K. Browne (Eds.): Human Aggression: Naturalistic Approaches (London: Routledge, 1988).
Ardrey, R.: African Genesis (New York: Dell, 1961).
Ardrey, R.: The Territorial Imperative: A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations (New York: Atheneum, 1966).
Ardrey, R.: The Social Contract (New York: Atheneum, 1970).
Ardrey, R.: The Hunting Hypothesis (New York: Atheneum, 1976).
Argyros, A.J.: A Blessed Rage for Order: Deconstruction, Evolution, and Chaos (Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1991).
Arnhart, L.: Darwinian Natural Right: The Biological Ethics of Human Nature (Albany: SUNY Press, 1998).
Arnqvist, G. & L. Rowe: Sexual Conflict (Monographs in Behavior and Ecology) (Princeton: Princeton Univ. Press, 2005).
Arp, R.: Scenario Visualization: An Evolutionary Account of Creative Problem Solving (Cambridge MA: MIT Press, 2008).
Ashbrook, J.B. (Ed.): Brain, Culture, and the Human Spirit: Essays from an Emergent Evolutionary Perspective (Univ. Press of America, 1992).
Ashworth, P.: Psychology and 'Human Nature' (Psychology Press, 2000).
Atchley, W.R. & D.S. Woodruff (Eds.): Evolution and Speciation: Essays in Honor of M.J.D. White (Cambridge: Cambridge U.P., 1981).
Atran, S.: In God We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion (New York: Oxford U.P., 2002).
Aunger, R. (Ed.): Darwinizing Culture: The Status of Memetics as a Science (Oxford: Oxford Univ. Press, 2001).
Aunger, R. (Ed.) The Electric Meme: A New Theory of How We Think and Communiicate (New York: Free Press, 2002).
Aureli, F. & F.B.M. de Waal (Eds.): Natural Conflict Resolution (Berkeley: Univ. California Press, 2000).
Avise, J.: The Genetic Gods: Evolution and the Belief in Human Affairs (Cambridge, MA: Harvard U.P., 1998).
Avital E. & E. Jablonka (Eds.): Animal Traditions: Behavioural Inheritance in Evolution (Cambridge: Cambridge U.P., 2000).
Axelrod, R.: The Evolution of Cooperation (New York: Basic Books, 1984).
Axelrod, R.: The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and Collaboration (Princeton: Princeton U.P., 1998).
Ayala, F.J. & J.W. Valentine: Evolving: The Theory and Processes of Organic Evolution (Menlo Park: Benjamin Cummings, 1979).
Ayala, F.J & Th. Dobzhansky (Eds.): Studies in the Philosophy of Biology (London: Macmillan, 1974).
Ayres, R.U.: Information, Entropy, and Progress: A New Evolutionary Paradigm (Oxford: Oxford U.P., 1994).
Badcock, C.R.: The Problem of Altruism (Oxford: Blackwell, 1986).
Badcock, C.R.: Oedipus in Evolution: A New Theory of Sex (Oxford: Blackwell, 1989).
Badcock, C.R.: Evolution and Individual Behaviour: An Introduction to Recent Human Sociobiology (Oxford: Blackwell, 1991).
Badcock, C.R.: Evolutionary Psychology: A Critical Introduction (2000).
Baerends, G.; C. Beer & A. Manning (Eds.): Function and Evolution in Behavior (Oxford: Clarendon Press, 1975).
Bagemihl, B.: Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity (New York: St. Martin's Press, 1999).
Bailey, K.G.: Human Paleopsychology: Applications to Aggression and Pathological Processes (London: Erlbaum, 1987).
Baillie, H.W., & T.K. Casey (Eds.): Is Human Nature Obsolete?: Genetics, Bioengineering, and the Future of the Human Condition. (Cambridge MA: MIT Press, 2004).
Baker, P.T. & J.S. Weiner (Eds.): The Biology of Human Adaptability (Oxford: Clarendon Press, 1966).
Baker, R.R.: Sperm Wars: The Science of Sex (London: Fourth Estate, 1996).
Baker, R.R.: Sexs in the Future: Ancient Urges Meet Future Technology (2000).
Baker, R.R. & M.A. Bellis: Human Sperm Competition: Copulation, Masturbation, and Infidelity (London: Chapman & Hall, 1995).
Baker, R.R. & E. Oram: Baby Wars: The Dynamics of Family Conflict (Ecco Press, 1999).
Baldwin, J.D. & J.I. Baldwin: Beyond Sociobiology (New York: Elsevier, 1981).
Balthazart, J. (Ed.): Molecular and Cellular Basis of Social Behavior in Vertebrates (New York: Springer Verlag, 1988).
Banton, M. (Ed.): Darwinism and the Study of Society (Chicago: Quadrangle Books, 1961).
Barash, D.P.: Sociobiology and Behavior (New York: Elsevier, 1977, 2nd ed. 1982).
Barash, D.P.: The Whisperings Within. Evolution and Origin of Human Nature (New York: Harper & Row, 1979).
Barash, D.P.: The Hare and the Tortoise: Culture, Biology and Human Nature (London: Penguin, 1986).
Barash, D.P.: Beloved Enemies: Our Need for Opponents (Amherst NY: Prometheus Books, 1994).
Barash, D.P.: Ideas of Human Nature: From the Bhagavad Gita to Sociobiology (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1998).
Barash, D.P.: Natural Selections: Selfish Altruists, Honest Liars, and Other Realities of Evolution (New York: Bellevue Literary Press, 2007).
Barash, D.P.: How Women Got Their Curves and Other Just-So Stories: Evolutionary Enigmas (New York: Columbia U.P., 2009).
Barash, D.P. & N.R. Barash: Madame Bovary’s Ovaries: A Darwinian Look at Literature (Delacorte Press, 2005).
Barash, D.P. & J.E. Lipton: The Caveman and the Bomb. Human Nature, Evolution, and Nuclear War (New York: McGraw-Hill, 1985).
Barash, D.P. & J.E. Lipton: Making Sense of Sex: How Genes and Gender Influence Our Relationships (Island Press, 1997).
Barash, D.P. & J.E. Lipton: The Myth of Monogamy: Fidelity and Infidelity in Animals and People (New York: Freeman, 2001).
Barash, D.P. & J.E. Lipton: Strange Bedfellows: The Surprising Connection between Sex, Evolution, and Monogamy (Bellevue Literary Press, 2009).
Barber, N.: Kindness in a Cruel World: The Evolution of Altruism (New York: Prometheus Books, 2004).
Barber, N.: The Myth of Culture: Why We Need a Genuine Natural Science of Societies(Cambridge Scholars Publishing, 2008).
Barkow, J.H.: Darwin, Sex and Status: Biological Approaches to Mind and Culture (Toronto: Univ. of Toronto Press, 1989).
Barkow, J.H. (Volume Ed.): Evolved Constraints on Cultural Evolution (Ethology & Sociobiology, 10, 1-3, 1989; New York: Elsevier).
Barkow, J.H. (Ed.) Missing The Revolution: Darwinism for Social Scientists (New York: Oxford U.P., 2005).
Barkow, J.H.; L. Cosmides & J. Tooby (Eds.): The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture (Oxford: Oxford U.P., 1990).
Barlow, G.W. & J. Silverberg (Eds.): Sociobiology. Beyond Nature/Nurture? Reports, Definitions and Debate. AAAS Selected Symposium 35 (Boulder: Westview Press, 1980).
Barnes, E. Diseases And Human Evolution (Univ. New Mexico Press, 2005).
Barnett, S.A.: The Human Species: A Biology of Man (Harmondsworth: Penguin, 1957).
Barnett, S.A.: Biology and Freedom: An Essay on the Implications of Human Ethology (Cambridge: Cambridge U.P., 1989).
Baron-Cohen, S. (Ed.): The Maladapted Mind: Classic Readings in Evolutionary Psychopathology (Hove: Taylor & Frances, 1997).
Baron-Cohen, S. The Essential Difference: Male and Female Brains and the Truth about Autism (New York: Basic Books, 2004).
Barrett, L.; R. Dunbar & J. Lycett: Human Evolutionary Psychology (Princeton: Princeton U.P., 2002).
Barrett, P.H.: Metaphysics, Materialism, and the Evolution of Mind: Early Writings of Charles Darwin (Chicago: Chicago U.P., 1980).
Barringer, H.R.; G.I. Blanksten & R.W. Mack: Social Change in Developing Areas: A Reinterpretation of Evolutionary Theory (Cambridge MA: Schenkman, 1965).
Barton, N.H.; D.E. Briggs, J.A. Eisen, D. Goldstein & N.H. Patel: Evolution (Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2007).
Bateson, G.: Steps to an Ecology of Mind (New York: Chandler, 1979).
Bateson, G.: Mind and Nature: A Necessary Unity (New York: Dutton, 1979).
Bateson, P.P.G. (Ed.): Mate Choice (Cambridge: Cambridge U.P., 1983).
Bateson, P.P.G. (Ed.): The Development and Integration of Behaviour: Essays in Honour of Robert Hinde (Cambridge: Cambridge U.P., 1991).
Bateson, P.P.G. & R.A. Hinde: (Eds.): Growing Points in Ethology (Cambridge: Cambridge U.P., 1976).
Bateson, P.P.G. & P.H. Klopfer (Eds.): Perspectives in Ethology, Vols. 2 to 9 (New York: Plenum Press, 1976 - 1991).
Bateson, P.P.G. & R. Martin: Design for a Life: How Behavior Develops (2000).
Bateson, P.P.G.; P.H. Klopfer & N.S. Thompson (Eds.): Perspectives in Ethology, Vol. 10: Behavior and Evolution (New York: Plenum Press, 1993).
Batten, M.: Sexual Strategies: How Females Choose Their Mates (Kirkwood, NY: Putnam Publ., 1992).
Batson, C.D.: Altruism in Humans (New York: Oxford University Press USA, 2011).
Beard, K.C. The Hunt for the Dawn Monkey: Unearthing the Origins of Monkeys, Apes, and Humans (Univ. of California Press, 2004).
Beckstrom, J.H.: Sociobiology and the Law (Urbana: Univ. of Illinois Press, 1985).
Beckstrom, J.H.: Evolutionary Jurisprudence. Prospects and Limitations on the Use of Modern Darwinism throughout the Legal Process (Urbana: Univ. of Illinois Press, 1989).
Beckstrom, J.H.: Darwinism Applied: Evolutionary Paths to Social Goals (Westport CT: Greenwood Press, 1993).
Bedaux, J.B. & B. Cooke (Eds.): Sociobiology and the Arts (Amsterdam/Atlanta: Editions Rodopi).
Beer, G.: Darwin's Plots (London: Routledge, 1985).
Beilock, S.: Choke: What the Secrets of the Brain Reveal About Getting It Right When You Have To (New York: Free Press, 2010).
Bekoff, M.: The Emotional Lives of Animals: A Leading Scientist Explores Animal Joy, Sorrow, and Empathy - and Why They Matter (New World Library, 2007).
Bekoff, M. & D. Jamieson (Eds.): Interpretation and Explanation in the Study of Animal Behavior (2 Vols. Boulder: Westview Press, 1990).
Bekoff, M. & J. Pierce: Wild Justice: The Moral Lives of Animals (Univ. Chicago Press, 2009).
Bell, G.: The Masterpiece of Nature: The Evolution and Genetics of Sexuality (Berkeley: Univ. California Press, 1982).
Bell, G.: Selection: The Mechanism of Evolution (New York: Chapman & Hall, 1997).
Bell, P.R. (Ed.): Darwin's Biological Work: Some Aspects Reconsidered (New York: Wiley, 1964).
Bell, R.W. & N.J. Bell (Eds.): Sociobiology and the Social Sciences (Lubbock, TX: Texas Tech Univ. Press, 1989).
Bellig, R. & G. Stevens (Eds.): The Evolution of Sex (San Francisco: Harper & Row, 1988).
Bellows, A.: In Praise of Nepotism: A Natural History (New York: Doubleday, 2003).
Bendall, D.S. (Ed.): Evolution from Molecules to Man (Cambridge: Cambridge U.P., 1983).
Bering, J.: The Belief Instinct: The Psychology of Souls, Destiny, and the Meaning of Life (New York: W.W. Norton & Company, 2012).
Berman, L.A.: The Puzzle: Exploring the Evolutionary Puzzle of Male Sexuality (Godot Press, 2003).
Bernstein, I.S. & E.O. Smith (Eds.): Primate Ecology and Human Origins (New York: Garland, 1979).
Betzig, L.L.: Despotism and Differential Reproduction: A Darwinian View of History (New York: Aldine-de Gruyter, 1986).
Betzig, L.L. (Ed.) Human Nature: A Critical Reader (Oxford: Oxford U.P., 1997).
Betzig, L.L.; M. Borgerhoff Mulder & P. Turke (Eds.): Human Reproductive Behaviour: A Darwinian Perspective (Cambridge: Cambridge U.P., 1988).
Bickerton, D.: Language and Species (Chicago: Chicago U.P., 1990).
Bickerton, D.: Adam's Tongue: How Humans Made Language, How Language Made Humans (Hill & Wang, 2009).
Bigelow, R. The Dawn Warriors: Man's Evolution toward Peace (Boston: Little, Brown).
Bilsborough, A.: Human Evolution (Glasgow: Chapman & Hall, 1992).
Binford L.R.: Bones: Ancient Men and Modern Myths (New York: Academic Press, 1981).
Bintliff, J.L. (Ed.): Social Evolution (Bradford: Bradford U.P., 1984).
Bintliff, J.L. (Ed.): Structure and Contingency in the Evolution of Life, Human Evolution, and Human History (1998).
Birdsell, J.B.: Human Evolution: An Introduction to the New Physical Anthropology (Chicago: Rand McNally, 1972).
Birkhead, T.R. & A.P. Møller: Sperm Competition in Birds: Evolutionary Causes and Consequences (London: Academic Press, 1992).
Birkhead, T.R. & A.P. Møller: Sperm Competition and Sexual Selection (New York: Academic Press, 1998).
Birx, H.J.: Theories of Evolution (Springfield: C.C. Thomas, 1984).
Bishop, W.W. & J.A. Miller: Calibration of Hominid Evolution: Recent Advances in Isotopic and Other Dating Methods Applicable to the Origin of Man (Edinburgh: Scottish Academic Press).
Björklund, D.F. & A.D. Pellegrini: The Origins of Human Nature: Evolutionary Developmental Psychology (Washington DC: American Psychological Assoc., 2002).
Blackmore, S.J: The Meme Machine (Oxford: Oxford U.P., 1999).
Blackmore, S,J.: Consciousness: An Introduction (??).
Blass, E. (Ed.): Developmental Psychobiology and Developmental Neurobiology (New York: Plenum, 1986).
Bleier, R.: Science and Gender: A Critique of Biology and its Theories on Women (New York: Pergamon Press, 1984).
Bloom, H.L.: The Lucifer Principle: A Scientific Expedition into the Forces of History (New York: Atlantic Monthly Press, 1995).
Bloom, H.L. Global Brain: The Evolution of Mass Mind from the Big Bang to the 21st Century (2000).
Bloom, P.: How Pleasure Works: The New Science of Why We Like What We Like (New York: Norton, 2010).
Bloom, R.W. & N.K. Dess (Eds.): Evolutionary Psychology and Violence: A Primer for Policymakers and Public Policy Advocates (Westport CT: Praeger, 2003).
Blum, D.: Sex on the Brain: The Biological Differences between Men and Women (New York: Viking, 1997).
Blum, M.S & N.A. Blum (Eds.): Reproductive Competition and Sexual Selection in Insects (New York: Academic Press, 1989).
Blumberg, M.S.: Freaks of Nature: What Anomalies Tell Us About Development and Evolution (Oxford U.P., 2008).
Blurton Jones, N.: Ethological Studies of Child Behaviour (Cambridge U.P., 1972).
Blurton-Jones, N. & V. Reynolds (Eds.): Human Behaviour and Adaptation (London: Taylor & Francis, 1978).
Boaz, N.T.: Eco Homo: How the Human Being Emerged from the Cataclysmic History of the Earth (New York: Basic Books, 1997).
Bock, G.R. & J.A. Goode: Genetics of Criminal and Antisocial Behaviour (New York: Wiley, 1996).
Bock, G.R. & G. Cardew: Characterizing Human Psychological Adaptations (New York: Wiley, 1997).
Bock, K.: Human Nature and History: A Response to Sociobiology (New York: Columbia U.P., 1980).
Bodmer, W.F. & L.L. Cavalli-Sforza: Genetics, Evolution, and Man (San Francisco: Freeman, 1976).
Bodmer, W.F. & R. McKie: The Book of Man: The Human Genome Project and the Quest to Discover Our Genetic Heritage (New York: Scribners, 1995).
Boehm, C.: Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior (Cambridge MA: Harvard U.P., 2000).
Boehm, C.: Moral Origins: The Evolution of Virtue, Altruism, and Shame (New York: Basic Books, 2012).
Boesch, C.: The Real Chimpanzee: Sex Strategies in the Forest (Cambridge: Cambridge U.P., 2009).
Boesch, C. & H. Boesch-Achermann: The Chimpanzees of the Taï Forest: Behavioral Evology and Evolution (New YOrk: Oxford U.P., 1999/2000).
Boesch C.; G. Hohmann & L.F. Marchant (Eds.): Behavioral Diversity in Chimpanzees and Bonobos (Cambridge: Cambridge U.P., 2002).
Bogdan, R.J.: Interpreting Minds (Cambridge MA: Bradford Books, 1997).
Bogucki, P.I. The Origins of Human Society (Oxford: Blackwell, 1999).
Bolles, R. & M. Beecher (Eds.): Evolution and Learning (Hillsdale NJ: Erlbaum, 1988).
Bolton, M.: The Road to Now (London: Allen & Unwin, 2002).
Bond, N.W. & D.A.T. Siddle (Eds.): Psychobiology: Issues and Applications (Amsterdam: Elsevier, 1989).
Bonner, J.T.: The Evolution of Culture in Animals (Princeton: Princeton U.P., 1980).
Bonner, J.T.: The Evolution of Complexity by Means of Natural Selection (Princeton NJ: Princeton U.P., 1988).
Bonner, J.T.: Life Cycles: Reflections of an Evolutionary Biologist (Princeton: Princeton U.P., 1993).
Bonner, J.T.: Sixty Years of Biology: Essays on Evolution and Development (Princeton: Princeton U.P., 1996).
Boorman, S.A. & P.R. Levitt: The Genetics of Altruism (New York: Academic Press, 1980).
Borofsky, R.: Yanomami: The fierce controversy and what we can learn from it (Berkeley: Univ. of California Press, 2005).
Botha, R.P.: Unravelling the Evolution of Language (Amsterdam: Elsevier, 2003).
Boucot, A.: Evolutionary Paleobiology of Behavior and Coevolution (New York: Elsevier, 1990).
Boulding, K.E.: Ecodynamics: A New Theory of Societal Evolution (London: Sage, 1978).
Bourke, A.F.G.: Principles of Social Evolution (Oxford Series in Ecology and Evolution) (Oxford University Press, 2011).
Bowler, P.J.: Evolution: The History of an Idea (Berkeley: Univ. of California Press, 1984).
Bowler, P.J.: Theories of Human Evolution: A Century of Debate, 1844-1944 (Oxford: Blackwell, 1986).
Bowler, P.J.: Charles Darwin: The Man and His Influence (Cambridge: Cambridge U.P., 1996).
Box, H.O. & K.R. Gibson (Eds.): Mammalian Social Learning: Comparative and Ecological Perspectives (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006).
Boyd, B.: On the Origins of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction (Belknap Press of Harvard U.P., 2009).
Boyd, R. & P.J. Richerson: Culture and the Evolutionary Process (Chicago: Chicago Univ. Press, 1985).
Boyd, R. & P.J. Richerson: The Origin and Evolution of Cultures (Oxford: Oxford Univ. Press, 2005).
Boyd, R. & J.B. Silk: How Humans Evolved (Scranton PA: Norton, 1997).
Boyer, P.: Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought (New York: Basic Book, 2001).
Brackman, A.C.: A Delicate Arrangement (New York: Times Books, 1980).
Bradbury, J.W. & M.B. Andersson (Eds.): Sexual Selection: Testing the Alternatives (Chichester: John Wiley, 1987).
Bradbury, J.W. & S.L. Vehrencamp: Principles of Animal Communication (Sunderland MA: Sinauer Associates, 1998).
Bradie, M.: An Evolutionary Perspective on Ethics (Albany: SUNY Press, i.p.).
Bradshaw, J.L.: Human Evolution: A Neurospychological Perspective (Hove: Psychology Press, 1997).
Brain, C.K.: The Hunters or the Hunted? An Introduction to African Cave Taphonomy (Chicago: Univ. Chicago Press, 1981).
Brain, P.F.; B. Olivier; J. Mos; D. Benton & P.M. Bronstein (Eds.): Multidisciplinary Studies on Aggression (Swansea: Univ. of Swansea Press, 1988).
Brain, P.F.; R.J. Blanchard; S. Parmigiani & D. Mainardi (Eds): Fear and Defense (London: Harwood, 1990).
Braithwaite, V.: Do Fish Feel Pain? (New York: Oxford U.P., 2010).
Brandon, R.N.: Adaptation and Environment (Princeton NJ: Princeton Univ. Press, 1990).
Brandon, R.N.: Concepts and Methods in Evolutionary Biology (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996).
Brandon, R.N. & R.M. Burian (Eds.): Genes, Organisms, Populations: Controversies over the Units of Selection (Cambridge MA: Harvard U.P., 1984).
Breed, M.D. & R.E. Page (Eds.): The Genetics of Social Evolution (Boulder: Westview Press, 1989).
Breuer, G.: Sociobiology and the Human Dimension (New York - Cambridge: Cambridge U.P., 1983).
Brüne, M.; F. Salter & W.C. McGrew, W.C. : Building Bridges between Anthropology, Medicine and Human Ethology: Tributes to Wulf Schiefenhoevel (European University Press/University Press Bochum, 2010).
Bribiescas, R.G.: Men: Evolutionary and Life History (Cambridge, MA: Harvard U.P., 2006).
Bridgeman, B.: The Biology of Behavior and Mind (New York: Wiley, 1988).
Bridgeman, B.: Psychology and Evolution: The Origins of Mind (Thousand Oaks: Sage, 2003).
Bridges, R. & N. Kasnegor (Eds.): Biological and Behavioral Determinants of Parenting in Mammals (New York: Oxford U.P., 1990).
Brodie, R.: Virus of the Mind: The New Science of the Meme (Integral Press, 1995).
Bromage, T.G. (Ed.): African Biogeography, Climate Change, and Human Evolution (1999).
Brooks, D. & D. McLennan: Phylogeny, Ecology, and Behavior: A Research Program in Comparative Biology (Chicago: Chicago Univ. Press, 1991).
Brooks, D. & E. Wiley: Evolution as Entropy: Toward a United Theory of Biology (Chicago: Chicago Univ. Press, 1986).
Broom, D.M.: The Evolution of Morality and Religion (Cambridge: Cambridge U.P., 2004).
Brothwell, D. (Ed.) Biosocial Man: Studies Related to the Interaction of Biological and Cultural Factors in Human Populations (London: Inst. of Biology, 1977).
Brown, A.: The Darwin Wars: The Scientific Battle for the Soul of Man (New York: Simon & Schuster, 1999).
Brown, B.: Evolution: A Historical Perspective (Westport: Greenwood Press, 2007).
Brown, D.E.: Human Universals (New York: McGraw-Hill, 1990).
Brown, J.: The Evolution of Behavior (New York: Norton, 1975).
Brown, R.W.: Social Psychology (2nd. Ed., New York: Free Press, 1986).
Browne, K.: Divided Labours: An Evolutionary View of Women at Work (New Haven: Yale Univ. Press, 1999).
Browne, K.: Biology at Work: Rethinking Sexual Equality (New Brunswick NJ: Rutgers Univ. Press, 2002).
Bruüne, M.: Evolutionary Psychiatry: The Origins of Psychopathology (Oxford U.P., 2008).
Brüne, M.; H. Ribbert & W. Schiefenhövel (Eds.) The Social Brain: Evolution and Pathology (New York: Halsted Press, 2003).
Bull, J.J.: The Evolution of Sex Determining Mechanisms (Menlo Park: Benjamin/Cummings, 1983).
Buller, D.J.: Adapting Minds: Evolutionary Psychology and the Persistent Quest for Human Nature (Cambridge, MA: MIT Press, 2006).
Bulmer, M.G.: Theoretical Evolutionary Ecology (Oxford: Freeman, 1995).
Burbacher, T., K. Grant & G.P. Sackett: Nonhuman Primate Models in Research on Developmental Disabilities (New York: Elsevier, 2007).
Burgess, R.L. & K. MacDonald (Eds.): Evolutionary Perspectives on Human Development (Thousand Oaks: Sage, 2004).
Burkert, W.: Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early Religions (Cambridge MA: Harvard Univ. Press, 1996).
Burling, R.: The Talking Ape: How Language Evolved (Oxford: Oxford Univ. Press, 2005/2007).
Burnham, T. & J. Phelan: Mean Genes: From Sex to Money to Food: Taming Our Primal Instincts (Perseus Book Group, 2000).
Burns, J.: Descent of Madness: Evolutionary Origins of Psychosis and the Social Brain (New York: Routledge, 2007).
Burrows, C.D.; T.R. Norman & K.P. Maguire (Eds.): Biological Psychiatry: New Prospects (New York: J. Libbey, 1984).
Burt, A. & R. Trivers Genes in Conflict: The Biology of Selfish Genetic Elements (Cambridge, MA: Belknap Press, 2006).
Buskes, C.: The Genealogy of Knowledge: A Darwinian Approach to Epistemology and Philosophy of Science (Tilburg: Tilburg Univ. Press, 1998).
Buss, A.: Personality: Evolutionary Heritage and Human Distinctiveness (Hillsdale NJ: Erlbaum, 1988).
Buss, D.M.: The Evolution of Individuality (Princeton NJ: Princeton U.P., 1988).
Buss, D.M. (Ed.) Biological Foundations of Personality: Evolution, Behavioral Genetics, and Psychophysiology (Special Issue of the Journal of Personality, Vol. 58, 1990).
Buss, D.M.: The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating (New York: Basic Books, 1994; rev. ed. 2003).
Buss, D.M.: Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind (Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 1999; 2nd ed. 2004).
Buss, D.M.: The Dangerous Passion: Why Jealousy is as Necessary as Love and Sex (New York: Free Press, 2000).
Buss, D.M. (Ed.): The Handbook of Evolutionary Psychology (New York: Wiley, 2005).
Buss, D.M. The Murderer Next Door: Why the Mind is Designed to Kill (New York: Penguin Press, 2005).
Buss, D.M., & P.H. Hawley: The Evolution of Personality and Individual Differences (Oxford: Oxford U.P., 2010).
Buss, D.M. & N.M. Malamuth (Eds.): Sex, Power, Conflict: Evolutionary and Feminist Perspectives (Oxford: Oxford U.P., 1996).
Butler, A.B. & W. Hodos: Comparative Vertebrate Neuroanatomy: Evolution and Adaptation (2nd ed. New York: Wiley, 2005).
Butterworth, G. & P. Bryant (Eds.): The Causes of Development: Interdisciplinary Perspectives (Hillsdale NJ: Erlbaum, 1990).
Butterworth, G.; J. Ratkowska & M. Scafe (Eds.): Evolution and Development (Chicago: Chicago U.P., 1985).
Butovskaya, M.L. (Ed.): Aggression and Peaceful Coexistence: General Mechanisms Controlling Social Tension in Humans (Moscow: Nauchny Mir, 2006).
Byrne, D. & K. Kelley (Eds.): Alternative Approaches to the Study of Sexual Behavior (Hillsdale NJ: Erlbaum, 1986).
Byrne, R.W.: The Thinking Ape: The Evolutionary Origins of Intelligence (Oxford: Oxford U.P., 1995).
Byrne, R.W. & A. Whiten (Eds.): Machiavellian Intelligence: Social Expertise and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes, and Humans (Oxford: Clarendon Press, 1988).
Cacioppo, J.T. & G.G. Bentson (Eds.): Essays in Social Neuroscience (Cambridge MA: MIT Press, 2004).
Cain, A.J.: Animal Species and their Evolution (New York: Harper Torchbooks, 1960).
Caird, R.; R. Foley & S. Gooder (Eds.): Ape Man: The Story of Human Evolution (New York: Macmillan, 1994).
Cairns-Smith, A.G.: Seven Clues to the Origin of Life (Cambridge: Cambridge U.P., 1985).
Calder, A.; G. Rhodes; M. Johnson & J. Haxby (Eds.): Oxford Handbook of Face Perception (Oxford Library of Psychology, 2011).
Call, J. & M. Tomasello (Eds.): The Gestural Communication of Apes and Monkeys (London: Psychology Press, 2007).
Callan, H.: Ethology and Society: Towards an Anthropological View (New York: Oxford U.P., 1970).
Callebaut, W. & R. Pinxten (Eds.): Evolutionary Epistemology: A Multiparadigm Program (Dordrecht: Reidel, 1986).
Callebaut, W. & D. Rasskin-Gutman (Eds.): Modularity: Understanding the Development and Evolution of Natural Complex Systems (Vienna Series in Theoretical Biology) (Cambridge MA: MIT Press, 2005).
Calvin, W.H.: The River that Flows Uphill: A Journey from the Big Bang to the Big Brain (New York: Macmillan, 1986).
Calvin, W.H.: The Cerebral Symphony: Seashore Reflections on the Structure of Consciousness (New York: Bantam Books, 1989).
Calvin, W.H.: The Ascent of Mind: Ice Age Climates and the Evolution of Intelligence (New York: Bantam Books, 1991).
Calvin, W.H.: The Throwing Madonna (New York: Bantam, 1991).
Calvin, W.H.: How Brains Think: Evolving Intelligence, Then and Now (New York: Basic Books, 1996).
Calvin, W.H.: The Cerebral Code: Thinking a Thought in the Mosaics of the Mind (Cambridge MA: MIT Press, 1996).
Calvin, W.H.: A Brain for All Seasons: Human Evolution and Abrupt Climate Change (Chicago: Univ. Chicago Press, 2002).
Calvin, W.H.: A Brief History of the Mind: From Apes to Intellect and Beyond (Oxford: Oxford University Press, 2004).
Calvin, W.H. & D. Bickerton: Lingua ex Machina: Reconciling Darwin and Chomsky with the Human Brain (Cambridge MA: M.I.T. Press, 2000).
Campbell, A. A Mind of Her Own: The Evolutionary Psychology of Women (Oxford: Oxford U.P., 2002).
Campbell, B.G. (Ed.): Sexual Selection and the Descent of Man, 1871 - 1971 (Chicago: Aldine Press, 1972).
Campbell, B.G.: Humankind Emerging (Boston: Little, Brown, 1982).
Campbell, B.G.: Human Evolution: An Introduction to Man's Adaptations (Chicago: Aldine Press, 4th Ed., 1985; New York: Aldine de Gruyter, 1998).
Campbell, C.J.; A. Fuentes; K.C. MacKinnon; M. Panger & S.K. Bearder (Eds.): Primates in Perspective (Oxford: Oxford U.P., 2006).
Canfield, J.V.: Becoming Human: The Development of Language, Self and Self-Consciousness between Hominid and Human (London: Palgrave Macmillan, 2007).
Canli, T. (Ed.): Biology of Personality and Individual Differences (Washington D.C.: Psychology Press).
Caplan, A.L. (Ed.): The Sociobiology Debate: Readings on Ethical and Scientific Issues (New York - London: Harper & Row, 1978).
Carey, S. & R. Gelman (Eds.): The Epigenesis of Mind: Essays on Biology and Cognition (Hillsdale NJ: Erlbaum, 1991).
Carmen, I. Politics in the Laboratory: The Constitution of Human Genomics (2004).
Carroll, J.: Evolution and Literary Theory (Columbia: Univ. Missouri Press, 1995).
Carroll, J.: Literary Darwinism: Evolution, Human Nature, and Literature (New York: Routledge, 2004).
Carroll, J.; J. Gottschall; J.A. Johnson & D.J. Kruger: Graphing Jane Austen: The Evolutionary Basis of Literary Meaning (London: Palgrave Macmillan, 2012).
Carroll, S., J. Grenier, & S. Weatherbee. From DNA to Diversity: Molecular Genetics and the Evolution of Animal Design (Malden, MA: Blackwell, 2001).
Carruthers, P. & A. Chamberlain (Eds.): Evolution and the Human Mind: Modularity, Language, and Meta-Cognition (Cambridge: Cambridge U.P., 2000).
Carruthers, P.; S. Laurence & S. Stich (Eds.): The Structure of the Innate Mind (New York: Oxford U.P., 2005).
Carstairs-McCarthy, A.: The Origins of Complex Language: An Inquiry into the Evolutionary Origins of Sentences, Syllables and Truth (Oxford: Oxford Univ. Press, 2000).
Carter, C.S.; L. Ahnert; K.E. Grossmann, S.B. Hrdy; M.E. Lamb; S.W. Porges & N. Sachser (Eds.): Attachment and Bonding: A New Synthesis (Cambridge, MA: MIT/Dahlem Univ. Press, 2006).
Cartmill, M.: Primate Origins (Minneapolis: Burgess, 1975).
Cartmill, M.: A View to a Death in the Morning: Hunting and Nature through History (Cambridge MA: MIT Press, 1994).
Cartwright, J.H.: Evolution and Human Behavior: Darwinian Perspectives on Human Nature (Cambridge MA: MIT Press, 2000).
Cartwright, J.H.: Evolutionary Explanations of Human Behavior (London: Routledge, 2001).
Cartwright, J.H.: Evolution and Human Behaviour: Darwinian Perspectives on Human Nature (London: Palgrave Macmillan, 2007).
Cartwright, J.H.: Evolution and Human Behavior, 2nd Ed.: Darwinian Perspectives on Human Nature (Cambridge MA: MIT Press, 2008).
Cashdan, E. (Ed.): Risk and Uncertainty in Tribal and Peasant Economies (Boulder: Westview Press, 1990).
Caton, H. & F.K. Salter: A Bibliography of Biosocial Science: 2500 Titles across Fourteen Fields (Brisbane, Atlanta: St.Albans Press, 1988).
Caton, H.; F.K. Salter & J.M.G. van der Dennen (Eds.) The Bibliography of Human Behavior (Westport: Greenwood Press, 1993).
Cavalli-Sforza, L.L. et al.: Genes, Peoples and Languages (Princeton: Princeton U.P., 1998; New York: North Point Press, 2000).
Cavalli-Sforza, L.L. & M.W. Feldman: Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach (Princeton NJ: Princeton U.P., 1981).
Cavalli-Sforza, L.L. & F. Cavalli-Sforza: The Great Human Diasporas: The History of Diversity and Evolution (Menlo Park, CA: Addison Wesley, 1995).
Cavalli-Sforza, L.L.; P. Menozzi & A. Piazza: The History and Geography of Human Genes (Princeton: Princeton U.P., 1994).
Cela-Conde, C.: On Genes, Gods and Tyrants: The Biological Causation of Morality (Dordrecht: D. Reidel, 1987).
Cela-Conde, C.J. & F.J. Ayala: Human Evolution: Trails from the Past (Oxford: Oxford U.P., 2007).
Chagas, C. (Ed.): Recent Advances in the Evolution of the Primates (Rome: Pontificae Academiae Scientiarum Scripta Varia 50, 1983).
Chagnon, N.A. & W. Irons (Eds.): Evolutionary Biology and Human Behavior: An Anthropological Perspective (North Scituate MA: Duxbury Press, 1979).
Chagnon, N.A. & W. Irons (Eds.): Human Sociobiology: New Research and Theory (special issue of Ethology & Sociobiology, 6, 1, 1985).
Chance, M.R.A.: Social Fabrics of the Mind (Hillsdale NJ: Erlbaum, 1988).
Chang, R.S. (Ed.): Relating to Environments: A new look at Umwelt (Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2009).
Changeux, J.P.: Neuronal Man: The Biology of Mind (Oxford: Oxford U.P., 1986).
Changeux, J.P. & J. Chavaillon (Eds.): Origins of the Human Brain (Oxford: Oxford U.P., 1995).
Changizi, M.: Harnessed: How Language and Music Mimicked Nature and Transformed Ape to Man (Dallas: BenBella Books, 2011).
Chapais, B.: Primeval Kinship: How Pair Bonding Gave Birth to Human Society (Harvard U.P., 2008).
Chapais, B & C.M. Berman: Kinship and Behavior in Primates (Oxford: Oxford U.P., 2004).
Charlesworth, B.: Evolution in Age-structured Populations (2nd ed., Cambridge: Cambridge U.P., 1994).
Charnov, E.L.: The Theory of Sex Allocation (Princeton: Princeton U.P., 1982).
Cheney, D.L. & R.M. Seyfarth: How Monkeys See the World: Inside the Mind of Another Species (Chicago: Chicago U.P., 1990).
Cheney, D.L. & R.M. Seyfarth: Baboon Metaphysics: The Evolution of a Social Mind (Chicago: Chicago U.P., 2007).
Chepko-Sade, B. & Z. Halpin: Mammalian Dispersal Patterns: The Effects of Social Structure on Population Genetics (Chicago: Chicago U.P., 1987).
Cherfas, J. & J. Gribbin: The Redundant Male: Is Sex Irrelevant in the Modern World? (New York: Pantheon, 1984).
Chiarelli, A.B. (Ed.): Taxonomy and Phylogeny of Old World Primates with Reference to the Origin of Man (Torino: Rosenberg & Sellier, 1968).
Chiarelli, A.B. & R.S. Corruccini (Eds.): Primate Behavior and Sociobiology (Berlin: Springer Verlag, 1981).
Chiarelli, A.B. & R.S. Corruccini (Eds.): Advanced Views in Primate Biology (Berlin: Springer Verlag, 1982).
Chisholm, J.S.: Death, Hope, and Sex: Steps to an Evolutionary Ecology of Mind and Morality (New York: Cambridge U.P., 1999).
Chivers, D.J. & K.A. Joysey (Eds.): Recent Advances in Primatology. Vol. 3: Evolution (New York: Academic Press, 1978).
Christen, Y.: Sex Differences: Modern Biology and the Unisex Fallacy (New Brunswick: Transaction, 1991).
Christiansen, M.H. & S. Kirby (Eds.): Language Evolution (Oxford: Oxford U.P., 2003).
Churchland, P.: Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain (Cambridge MA: MIT Press, 1986).
Ciochon, R.L. & R.S. Corruccini (Eds.): New Interpretations of Ape and Human Ancestry (New York: Plenum Press, 1983).
Ciochon, R.L. & J.G. Fleagle (Eds.): Primate Evolution and Human Origins (New York: de Gruyter, 1987).
Ciochon, R.L. & J.G. Fleagle (Eds.): The Human Evolution Source Book (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1993; 2nd ed. 2005).
Clark, J.D. (Ed.): Cultural Beginnings: Approaches to Understanding Early Hominid Life-Ways in the African Savanna (Bonn: Dr. Rudolf Habelt, 1991).
Clark, W.R. & M. Grunstein: Are We Hardwired? The Role of Genes in Human Behavior (New York: Oxford Univ. Press, 2000).
Clutton-Brock, T.H.: The Evolution of Parental Care (Princeton NJ: Princeton U.P., 1991).
Clutton-Brock, T.H. (Ed.): Reproductive Success: Studies of Individual Variation in Contrasting Breeding Systems (Chicago: Chicago U.P., 1988).
Clutton-Brock, T.H. & P. H. Harvey (Eds.): Readings in Sociobiology (Reading - San Francisco: Freeman, 1978).
Cochran, G., & H. Harpending: The 10,000 Year Explosion: How Civilization Accelerated Human Evolution (New York: Basic Book, 2009).
Cody, M.L. & J.M. Diamond (Eds.): Ecology and Evolution of Communities (Cambridge, MA: Belknap Press, 1982).
Coe, K.: The Ancestress Hypothesis: Visual Art as Adaptation (New Brunswick NJ: Rutgers U.P., 2003).
Coen, E.: The Art of Genes: How Organisms Make Themselves (1999).
Cohen, D.B.: Out of the Blue: Depression and Human Nature (New York: Norton, 1994).
Cohen, D.B.: Stranger in the Nest: Do Parents Really Shape Their Children's Personality, Intelligence, or Character? (1999).
Cohen, J.: The Privileged Ape: Cultural Capital in the Making of Man (Casterton Hall, Carnforth: Parthenon, 1989).
Colgan, P. (Ed.): Animal Motivation (London: Chapman & Hall, 1989).
Colarelli, S.M.: No Best Way: An Evolutionary Perspective on Human Resource Management (Westport CT: Praeger, 2003).
Coll, C.G.; E.L. Bearer & R.M. Lerner (Eds.): Nature and Nurture: The Complex Interplay of Genetic and Environmental Influence on Human Behavior and Development (Mahwah NJ: Erlbaum, 2004).
Colman, A.M. (Ed.): Cooperation and Competition in Humans and Animals (Berkshire: Van Nostrand Reinhold, 1982).
Combs, A.: The Radiance of Being: Complexity, Chaos and the Evolution of Consciousness (New York: Paragon House, 1997).
Comfort, A.: Darwin and the Naked Lady: Discursive Essays on Biology and Art (New York: Brazilier, 1962).
Conroy, G.C.: Primate Evolution (New York: Norton, 1990).
Conroy, G.C.: Reconstructing Human Origins: A Modern Synthesis (New York: Norton, 1997; 2nd ed. 2005).
Cooke, B. & F. Turner (Eds.): Biopoetics: Evolutionary Explorations in the Arts (Lexington: Paragon House, 1999).
Coolidge, F.L., & T. Wynn: The Rise of Homo Sapiens: The Evolution of Modern Thinking (New York: Wiley-Blackwell, 2009).
Corballis, M.C.: The Lop-Sided Ape: The Evolution of the Generative Mind (Oxford: Oxford U.P., 1991; 2nd ed. 1994).
Corballis, M.C.: From Hand to Mouth: The Origins of Language (Princeton: Princeton U.P., 2002).
Corballis, M.C. & S.E.G. Lea (Eds.): The Descent of Mind: Psychological Perspectives on Hominid Evolution (Oxford: Oxford U.P., 1999).
Corning, P.A.: The Synergism Hypothesis: A Theory of Progressive Evolution (New York: McGraw Hill, 1983).
Corning, P.A.: Politics and the Evolutionary Process (New York: Harper & Row, 1983).
Corning, P.A.: Nature's Magic: Synergy in Evolution and the Fate Of Humankind (New York: Cambridge U.P., 2003).
Cory, G.A. & R. Gardner (Eds.): The Evolutionary Neuroethology of Paul MacLean: Convergences and Frontiers (New York: Praeger, 2002).
Cosmides, L.; J. Tooby & H. Cronin: What is Evolutionary Psychology?: Explaining the New Science of the Mind (Yale U.P., 2001; 2nd ed. 2005).
Count, E.W.: Being and Becoming Human: Essays on the Biogram (New York: Van Nostrand Reinhold, 1973).
Courtillot, V.: Evolutionary Catastrophes: The Science of Mass Extinction (Cambridge: Cambridge U.P., 1999).
Craipeau, J.L. & P.G. Picq: Searching for Human Origins (Megascope Series, 1998).
Cranach, M.L. von; K. Foppa; W. Lepenies & D. Ploog (Eds): Human Ethology: Claims and Limits of a New Discipline (Cambridge: Cambridge U.P., 1979).
Cravens, H.: The Triumph of Evolution (Baltimore: Johns Hopkins U.P., 1978).
Crawford, C.B. & D.L. Krebs (Eds.): Handbook of Evolutionary Psychology: Ideas, Issues, and Applications. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1998).
Crawford, C.B. & D.L. Krebs: Foundations of Evolutionary Psychology (Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2008).
Crawford, C., & C. Salmon (Eds.) Evolutionary Psychology, Public Policy, and Personal Decisions (Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2004).
Crawford, C.B., M. Smith & D.L. Krebs (Eds.): Sociobiology and Psychology: Ideas, Issues and Implications (Hillsdale NJ: Erlbaum, 1998).
Crews, D.E.: Human Senescence: Evolutionary and Biocultural Perspectives (Cambridge U.P., 2010).
Crews, D.P. (Ed.): Psychobiology of Reproduction: An Evolutionary Perspective (New York: Wiley, 1986).
Crider, A.: Schizophrenia: A Biopsychological Perspective (Hillsdale NJ: Erlbaum, 1979).
Cronin, H.: The Ant and the Peacock: Altruism and Sexual Selection from Darwin to Today (New York: Cambridge U.P., 1992).
Cronk, L.: That Complex Whole: Culture and the Evolution of Human Behavior (Boulder, CO: Westview Press, 1999).
Cronk, L.; N. Chagnon & W. Irons (Eds.): Evolutionary Biology and Human Social Behavior 20 Years Later (Hawthorne: Aldine de Gruyter, 1999).
Cronk, L.; N. Chagnon & W. Irons (Eds.): Adaptation and Human Behavior: An Anthropological Perspective (New York: Aldine de Gruyter, 2000).
Crook, J.H.: The Evolution of Human Consciousness (Oxford: Oxford U.P., 1980).
Crook, P.: Darwinism, War and History (New York: Cambridge U.P., 1994).
Crow, T.J. (Ed.): The Speciation of Modern Homo sapiens (Oxford: Oxford U.P., 2001).
Crozier, R.H. & P. Pamilo: Evolution of Social Insect Colonies: Sex Allocation and Kin Selection (Oxford: Oxford U.P., 1996).
Crutchfield, J.P. & P. Schuster (Eds.): Evolutionary Dynamics: Exploring the Interplay of Selection, Accident, Neutrality, and Function (Oxford: Oxford U.P., 2002).
Csányi, V.: Evolutionary Systems and Society: A General Theory of Life, Mind, and Culture (Durham: Duke U.P., 1989).
Cummins, D.D. & C. Allen (Eds.): The Evolution of Mind (Oxford: Oxford U.P., 1998).
Cunningham, J.: Sexual Dimorphism in the Animal Kingdom: A Theory of the Evolution of Secondary Sexual Characters (London: A. & C. Black, 1990).
Curtis, G.H.; R. Lewin & C.C. Swisher: Java Man: How Two Geologists Changed the History of Human Evolution (2000).
Cziko, G.: Without Miracles: Universal Selection Theory and the Second Darwinian Revolution (Cambridge MA: MIT Press, 1995).
Cziko, G.: The Things We Do: Using the Lessons of Bernard and Darwin to Understand the What, How, and Why of Our Behavior (Cambridge MA: MIT Press, 2000).
Dabbs, J.M. & M.G. Dabbs: Heroes, Rogues and Lovers: Testosterone and Behavior (2000).
Daly, M. (Ed.): Characterizing Human Psychological Adaptations (Chichester: Wiley, 1997).
Daly, M. & M. Wilson: Sex, Evolution and Behavior (North Scituate: Duxbury, 1978; Boston: Willard Grant Press, 1983).
Daly, M. & M. Wilson: Homicide (Hawthorne: Aldine-de Gruyter, 1988).
Daly, M. & M. Wilson: The Truth about Cinderella: A Darwinian View of Parental Love (New Haven: Yale Univ. Press, 1999).
Damasio, A.R.: Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain (New York: Grosset/Putnam, 1994).
Damasio, A.R.: The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness (New York: Harcourt Brace, 1999; New York: Harvest Books, 2000).
Damasio, A. Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain (Pantheon, 2010).
Darlington, C.D.: The Evolution of Man and Society (London: Allen & Unwin, 1969).
Darlington, C.D.: The Little Universe of Man (London: Allen & Unwin, 1978).
Darwin, C.R.: The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (London: Murray, 1859).
Darwin, C.R.: The Variation of Animals and Plants under Domestication (London: Murray, 1868).
Darwin, C.R.: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (London: Murray, 1871; 2nd rev. and augmented ed. 1891).
Darwin, C.R.: The Expression of the Emotions in Man and Animals (London: Murray, 1873; 3rd ed., with an introduction, afterword and commentaries by Paul Ekman. New York: Oxford U.P., 1998).
Darwin, C.R.: The Annotated Origin: A Facsimile of the First Edition of On the Origin of Species. Introduction and notes by J.T. Costa (Cambridge, MA: Belknap Press, 2011).
Davey, G.C.L. (Ed.): Animal Models of Human Behavior: Conceptual, Evolutionary, and Neurobiological Perspectives (Chichester: John Wiley, 1983).
Davidson, J. & R. Davidson (Eds.): The Psychobiology of Human Consciousness (New York: Plenum Press, 1980).
Davies, M.; H. Davies & K. Davies: Humankind the Gatherer-Hunter: From Earliest Times to Industry (Pink Hill: Myddle-Brockton Publ., 1992).
Davies, N.B.; J.R. Krebs & S.A. West (Eds.): An Introduction to Behavioural Ecology (London: Wiley-Blackwell, 2012).
Davies, P.: The Fifth Miracle: The Search for the Origin and Meaning of Life (2000).
Davis, D.D.: The Unique Animal: The Origin, Nature, and Consequences of Human Intelligence (Prytaneum Press, 1981).
Dawkins, M.S.: Unravelling Animal Behaviour (London: Longman, 1986).
Dawkins, M.S.: Through Our Eyes Only? The Discovery of Animal Consciousness (Oxford: Freeman, 1993).
Dawkins, R.: The Selfish Gene (Oxford: Oxford U.P., 1976; new ed. 1989).
Dawkins, R.: The Extended Phenotype. The Gene as the Unit of Natural Selection (Oxford - San Francisco: Freeman & Co., 1982).
Dawkins, R.: The Blind Watchmaker (London: Longmans, 1986).
Dawkins, R.: River out of Eden: A Darwinian View of Life (New York: Basic Books, 1995).
Dawkins, R.: Climbing Mount Improbable (London: Viking, 1996).
Dawkins, R.: Unweaving the Rainbow: Science, Delusion, and the Appetite for Wonder (Boston: Houghton Mifflin, 1998).
Dawkins, R.: A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love (Boston: Houghton Mifflin).
Dawkins, R.: The Ancestor's Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution (Mariner Books, 2005).
Dawkins, R.: The God Delusion (New York: Houghton Mifflin, 2006).
Dawkins, R.: The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution (New York: Free Press, 2009).
DeCatanzaro, D.: Suicide and Self-Damaging Behavior: A Sociobiological Perspective (New York: Academic Press, 1981).
DeCatanzaro, D.: Motivation and Emotion: Evolutionary, Physiological, Developmental, and Social Perspectives (Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1999).
De Bonis, L.; G.D. Koufos & P. Andrews (Eds.): Hominoid Evolution and Climatic Change in Europe: Vol. 2: Phylogeny of the Neogene Hominoid Primates of Eurasia (Cambridge: Cambridge U.P., 2001).
Dehaene, S.: Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention (Penguin Group, 2009).
Dehaene, S., J.R. Duhamel; M.D. Hauser & G. Rizzolatti (Eds.): From Monkey Brain To Human Brain (Cambridge, MA: MIT Press, 2005).
De Sousa, R.: The Rationality of Emotion (Cambridge MA: MIT Press, 1987).
De Waal, F.B.M.: Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes (London: Jonathan Cape, 1982).
De Waal, F.B.M.: Peacemaking among Primates (Cambridge MA: Harvard U.P., 1989).
De Waal, F.B.M.: Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals (Cambridge MA: Harvard U.P., 1996).
De Waal, F.B.M.: The Ape and the Sushi Master: Cultural Reflections of a Primatologist (New York: Basic Books, 2001).
De Waal, F.B.M. (Ed.): Tree of Origin: What Primate Behavior Can Tell Us about Human Social Evolution (Cambridge MA: Harvard U.P., 2001).
De Waal, F.B.M.: Our Inner Ape (New York: Riverhead Books, 2005; Penguin, 2006).
De Waal, F.B.M.: Primates and Philosophers: How Morality Evolved (Princeton: Princeton U.P., 2006).
De Waal, F.B.M.: The Age of Empathy: Nature's Lesson for a Kinder Society (New York: Harmony, 2009).
De Waal, F.B.M. & P.F. Ferrari (Eds.) The Primate Mind: Built to Connect with Other Minds (Cambridge MA: Harvard U.P., 2012).
De Waal, F.B.M. & P. Tyack (Eds.): Animal Social Complexity: Intelligence, Culture, and Individualized Societies (Cambridge MA: Harvard U.P.)
Deacon, T.W. : The Symbolic Species: The Co-Evolution of Language and the Brain (New York: Norton, 1997).
Degler, C.N.: In Search of Human Nature: The Decline and Revival of Darwinism in American Social Thought (New York: Oxford U.P., 1991).
Dehaene, S.; J.R. Duhamel; M.D. Hauser & G. Rizzolatti (Eds.): From Monkey Brain to Human Brain (Bradford Books/Cambridge, MA: MIT Press, 2005).
Delbrück, M.: Mind from Matter? An Essay on Evolutionary Epistemology (London: Blackwell, 1985).
Delfino, V. (Ed.): International Symposium on Biological Evolution (Adriatici Editrici, 1987).
Delson, E. (Ed.): Ancestors: The Hard Evidence (New York: Alan R. Liss, 1985).
Delson, E. et al. (Eds.): Encyclopedia of Human Evolution (1999).
DeMoss, R.T.: Brain Waves Through Time: 12 Principles for Understanding the Evolution of the Human Brain and Man's Behavior (1999).
Dennett, D.C.: Consciousness Explained (London: Allen Lane, 1991).
Dennett, D.C.: Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life (New York: Simon & Schuster, 1995).
Dennett, D.C.: Freedom Evolves (Harmondsworth: Penguin, 2004).
Dennett, D.C.: Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (New York: Viking Books, 2006).
Denno, D.W.: Biology and Violence: From Birth to Adulthood (Cambridge: Cambridge U.P., 1990).
Denton, M.: Evolution: A Theory in Crisis (New York: Adler & Adler, 1985; London: Burnett, 1985).
Depew, D.J. & B.H. Weber: Darwinism Evolving: Systems Dynamics and the Genealogy of Natural Selection (Cambridge MA: MIT Press, 1994).
Depew, D.J. & B.H. Weber (Eds.): Evolution at a Crossroads: The New Biology and the New Philosophy of Science (Cambridge MA: MIT Press, 1985).
Depue, R.A.: The Psychobiology of the Depressive Disorders (New York: Academic Press, 1979).
Derksen, T. (Ed.): The Promise of Evolutionary Epistemology (Tilburg: Tilburg Univ. Press).
DeRousseau, C.J. (Ed.): Primate Life Histories and Evolution (New York: Wiley-Liss, 1990).
Desmond, A., & J. Moore: Darwin's Sacred Cause: How a Hatred of Slavery Shaped Darwin's Views on Human Evolution (Houghton Mifflin Harcourt, 2009).
Dessalles, J-L. & J. Grieve (transl.) Why We Talk (Oxford: Oxford University Press, 2007).
DeVore, I. (Ed.): Sociobiology and the Social Sciences (Chicago: Aldine-Atherton, 1977).
DeVore, I. (Ed.): Sociobiology and Human Behavior (Cambridge MA: Harvard U.P., 1978).
Dewsbury, D.A. (Ed.): Contemporary Issues in Comparative Psychology (Sunderland: Sinauer, 1990).
Diamond, J.: The Rise and Fall of the Third Chimpanzee: How Our Animal Heritage Affects the Way We Live (London: Hutchinson, 1991; New York: Harper, 1992).
Diamond, J.: Why is Sex Fun? The Evolution of Human Sexuality (New York: Basic Books, 1997).
Diamond, J.: Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies (Scranton PA: Norton, 1997; new ed. 2005).
Diamond, L.M.: Sexual Fluidity: Understanding Women’s Love and Desire (Cambridge, MA: Harvard U.P., 2009).
Dickens, P: Social Darwinism: Linking Evolutionary Thought to Social Theory (2000).
DiLalla, L.F. & Clancy Dollinger, S.M.: Assessment of Biological Mechanisms across the Lifespan (Mahwah NJ: Erlbaum, 1995).
DiSalvo, D.: (2011) What Makes Your Brain Happy and Why You Should Do the Opposite (New York: Prometheus Books, 2011).
Dissanayake, E.: What is Art For? (Seattle: Univ. of Washington Press, 1989).
Dissanayake, E.: Homo Aestheticus: Where Art Comes From and Why (New York: Free Press, 1992).
Dissanayake, E.: Art and Intimacy: How the Arts Began (Seattle: Univ. Washington Press, 2000).
Dixson, A.F.: Primate Sexuality: Comparative Studies of the Prosimians, Monkeys, Apes, and Humans (Oxford U.P., 1999; 2nd ed., 2012).
Dixson, A.F.: Sexual Selection and the Origin of Human Mating Systems (Oxford U.P., 2009).
Dobzhansky, Th.: Genetics of the Evolutionary Process (New York: Columbia U.P., 1970).
Dobzhanski, Th. (Ed.): On the Evolutionary Uniqueness of Man (New York, 1972).
Dobzhansky, Th. & E. Boesiger (Eds.): Human Culture: A Moment in Evolution (New York: Columbia U.P., 1983).
Dolins, F.L. & R.W. Mitchell: Spatial Cognition, Spatial Perception: Mapping the Self and Space (Cambridge: Cambridge U.P., 2010).
Donald, M.: Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition (Cambridge MA: Harvard U.P., 1991).
Donald, M.: A Mind so Rare: The Evolution of Human Consciousness (New York: Norton, 2001).
Dopfer, K. (Ed.): Evolutionary Economics: Program and Scope (Boston: Kluwer, 2001).
Dover, G.A.: Dear Mr. Darwin: Letters on the Evolution of Life and Human Nature (Univ. California Press, 2000).
Dover, G.A. & R.B. Flavell (Eds.): Genome Evolution (London: Academic Press, 1982).
Drexler, K.E.: Engines of Creation (Garden City: Anchor Press/Doubleday, 1986).
Drickamer, L.C. & S.H. Vessey: Animal Behavior: Mechanisms, Ecology, and Evolution (Boston: Little Brown, 1991, 3rd Ed.).
Driver, P.M. & D. Humphries: Protean Behaviour: The Biology of Unpredictability (Oxford: Oxford U.P., 1988).
Dugatkin, L.A.: Cheating Monkeys and Citizen Bees : The Nature of Cooperation in Animals and Humans (New York: Free Press, 1999).
Dugatkin, L.A.: The Imitation Factor: Evolution Beyond the Gene (New York: Free Press, 2001).
Dugatkin, L.A. & H.K. Reeve: Cooperation among Animals: An Evolutionary Perspective (Oxford: Oxford U.P., 1997).
Dugatkin, L.A. & H.K. Reeve (Eds.): Game Theory and the Study of Animal Behavior (Oxford: Oxford U.P., 1998).
Dukas, R. (Ed.): Cognitive Ecology: The Evolutionary Ecology of Information Processing and Decision Making (Chicago: Univ. Chicago Press, 1998).
Dunbar, R.I.M.: Reproductive Decisions: An Economic Analysis of Gelada Baboon Social Strategies (Princeton: Princeton U.P., 1984).
Dunbar, R.I.M.: Primate Social Systems (London: Croom Helm, 1988).
Dunbar, R.I.M.: Primate Social Behavior (Ithaca: Cornell U.P., 1988).
Dunbar, R.I.M.: Grooming, Gossip, and the Evolution of Language (Cambridge, MA: Harvard U.P., 1998).
Dunbar, R.I.M.: The Human Story: A New History of Mankind's Evolution (London: Faber & Faber, 2005).
Dunbar, R.I.M. (Ed.): Human Reproductive Decisions: Biological and Social Perspectives (London: Macmillan, 1995).
Dunbar, R.I.M. & L. Barrett (Eds.): Oxford Handbook of Evolutionary Psychology (Oxford U.P., 2007).
Dunbar, R.I.M.; C. Knight & C. Power (Eds.): The Evolution of Culture: An Interdisciplinary View (New Brunswick NJ: Rutgers U.P., 1999).
Duntley, J. & T.K. Shackelford: Evolutionary Forensic Psychology (Oxford U.P., 2008).
Dupré, J. (Ed.): The Latest on the Best: Essays on Evolution and Optimality (Cambridge MA: MIT Press, 1987).
Dupré, J. Human Nature and the Limits of Science (Oxford: Clarendon Press, 2001).
Durant, J.R. (Ed.): Darwinism and Divinity: Essays on Evolution and Religious Belief (Oxford: Blackwell, 1986).
Durant, J.R. (Ed.): Human Origins (Oxford: Clarendon Press, 1989).
Durant, J.R. & P. Klopfer: Aggression: The Science and Politics of Human and Animal Conflict (London: Longman, 1986).
Durham, W.H.: Coevolution: Genes, Culture, and Human Diversity (Stanford: Stanford U.P., 1991).
Dutton, D.: The Art Instinct: Beauty, Pleasure, and Human Evolution (Bloomsbury Press, 2008).
Dyke, C.: The Evolutionary Dynamics of Complex Systems: A Study in Biosocial Complexity (Oxford: Oxford U.P., 1988).
Dyson, F.: The Origins of Life (Cambridge: Cambridge U.P., 1985).
Dyson-Hudson, R. & M. Little (Eds.): Rethinking Human Adaptation: Biological and Cultural Models (Boulder: Westview Press, 1983).